چه مدت پس از ثبت دامنه آی آر فعال میگردد

  • April 30, 2022
  • 0 Comments

دامنه آی آر پس از ثبت در ایران وب هاست باید توسط واحد ثبت دامنه آی ار ( فیزیک نظری ایران )‌از لحاظ رعایت قوانین بررسی شد و پس از تایید آنها که حدودا یک روز طول میکشد دامنه قابل استفاده خواهد بود

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.