مدارک حساب کاربری حقوقی

  • September 20, 2021
  • 0 Comments

مدارک حساب کاربری حقوقی به شرح زیر است:

نام ثبتی شرکت (فارسی و لاتین)
شماره ثبت
شناسه ملی شرکت
کد اقتصادی (در صورت نداشتن کد اقتصادی مدرک معاف از مالیات و .. ارائه شود)
آدرس کامل پستی 
کد پستی
تلفن ثابت
تلفن همراه
معرفی‌نامه برای رابط فنی شرکت (در صورت وجود رابط فنی)


اطلاعات باید از طریق تیکت ارسال گردد

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.