افزایش مدت زمان تمدید هاست و یا دامنه چگونه صورت میگیرد ؟

  • January 27, 2020
  • 0 Comments

برای افزایش طول فاکتور و مدت زمان یک سرویس مانند هاست و یا دامنه کافی است یک تیکت به بخش مالی و حسابداری ارسال فرمایید و

با اشاره به فاکتور یا نام سرویس تقاضای افزایش طول مدت سرویس را ارسال فرمایید

فاکتور جدید با طول مدت مورد نیاز شما صادر و ارسال میگردد

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.