ارتقاء‌ یا تغییر سرویس ها چگونه انجام میشود ؟

 July 20, 2017     0 نظر

برای ارتقاء یا تغییر سرویس از هر نوع لازم است به پرتال مشتریان وارد شوید در قسمت نوع تیکت گذینه تغییر سرویس را انتخاب کنید
سپس در شرح درخواست نوع سرویسی که مایل هستید از آن استفاده نمایید را انتخاب نمایید

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.