ارتقاء‌ یا تغییر سرویس ها چگونه انجام میشود ؟

  • May 12, 2022
  • 0 Comments

ارتقاء‌ یا تغییر سرویس ها چگونه انجام میشود ؟

برای ارتقاء یا تغییر سرویس از هر نوع لازم است به پرتال مشتریان وارد شوید در قسمت نوع تیکت گزینه تغییر سرویس را انتخاب کنید

سپس در شرح درخواست نوع سرویسی که مایل هستید از آن استفاده نمایید را انتخاب نمایید

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.