مواجه میشوم 503 valid RCPT command must precede DATA برای ارسال ایمیل با خطای

  • September 23, 2015
  • 0 Comments
Untitled 1

در صورتی در هنگام ارسال ایمیل با خطای زیر مواجه میشوید 503 valid RCPT command must precede DATA

Subject: RE: XXXXXX - October 27, 2005
Sent: 10/31/2005 12:40 PM
The following recipient(s) could not be reached:
'John Doe' on 10/31/2005 12:40 PM
503 valid RCPT command must precede DATA

 در Outlook 2003 و Outlook 2007:
به tools/email accounts وارد شوید.


 در Outlook 2013:

به file/account Settings وارد شوید.


سپس ایمیلی که با آن مشکل دارید را انتخاب نمایید و دکمه Changes را انتخاب کنید:


دکمه more setting را بزنید.


به تب Outgoing Server بروید.

گزینه Outgoing Mail Server (SMTP) requires authentication را بزنید و از پایین آن Use same settings as incoming mail server را انتخاب نمایید.


به تب advanced بروید و پرت SMTP یا همان خروجی ایمیل را از 25 به 26 تغییر دهید.


سپس همه پنجره ها را Ok بزنید و ایمیل را تست کنید.


این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

ارسال نظرات بسته است