چگونه است؟ MYSQL ایجاد و حذف یوز و دیتابیس

 September 20, 2015     0 Comments


چگونه است؟ MYSQL ایجاد و حذف یوز و دیتابیس

ایجاد و حذف بانک اطلاعاتی MySQL

ایجاد بانک اطلاعاتی MySQL

1.  ابتدا وارد Cpanel خود شوید.

2.  در قسمت database روی آیکن MySQL Databses کلیک کنید.


3.  در قسمت New Database نامی برای بانک اطلاعاتی خود در وارد کنید.


4.  دکمه Create Database را بزنید.

5.  دکمه Go Back را زده تا بانک اطلاعاتی ایجاد شده در جدول Current Database نمایش داده شود.

حذف بانک اطلاعاتی MySQL

1.  بانک اطلاعاتی موردنظر خود را از قسمت Current DataBases انتخاب کنید.

2.  لینک delete database را جهت حذف بانک اطلاعاتی کلیک کنید.

ایجاد یا حذف یوزر در بانک اطلاعاتی

پس از ایجاد بانک اطلاعاتی، نیاز به ایجاد یوزر و تعیین سطح دسترسی برای آن خواهید داشت. توجه داشته باشید که اکانت های کاربران MySQL از ایمیل و اکانت های Web Adminstrator جدا می باشند.

ایجاد یوزر در بانک اطلاعاتی

1.  وارد قسمت MySQL Users از ابزار MySQL Databases شده. جهت دسترسی سریع به این قسمت گزینه Jump to MySQL Users را کلیک کنید.

2.  در قسمت Add new User، نام کاربری (UserName) را وارد کنید.

نکته: نام کاربری باید 7 کاراکتر یا کمتر باشد.

3.  پسوورد را در قسمت password وارد کنید. جهت ایجاد پسوورد می توانید دکمه generate Password را بزنید.

4.  پسوورد را مجددا در قسمت Password (again) وارد کنید.


5.  بر روی Create User کلیک کنید.

حذف یوزر از بانک اطلاعاتی

1.  یوزر موردنظر را از لیست current Users انتخاب کنید.

2.  آیکون قرمز X در کنار نام یوزر را جهت حذف کلیک کنید.

تعیین سطح دسترسی کاربران

به وسیله این قابلیت قادر خواهید بود میزان تاثیر هرکاربر بر روی بانک را مشخص کنید. برای مثال می توانید مشخص کنید که کدام کاربران امکان اضافه و حذف کردن اطلاعات بانک را خواهند داشت.

اعطا مجوز دسترسی کاربر به بانک اطلاعاتی

1.  در زیرمنوی Add User در بانک اطلاعاتی، یوزر موردنظر را از لیست User Drop-Down  انتخاب کنید.


2.  از منوی Database drop-down، بانک اطلاعاتی که می خواهد کاربر اجازه دسترسی به آن را داشته باشد، انتخاب کنید.

3.  از صفحه MySQL Account Maintenance، اجازه و سطح دسترسی کاربر را مشخص کنید یا گزینه All Privileges را انتخاب کنید.

4.  Make Changes را کلیک کنید.

حذف دسترسی کاربر به بانک اطلاعاتی

جهت حذف دسترسی کاربر به بانک اطلاعاتی دکمه قرمز X کنار نام کاربر در جدول بانک اطلاعاتی را کلیک کنید.


این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.