مشکلات سخت افزاری سرور اختصاصی چکونه برطرف میشوند ؟

  • August 23, 2014
  • 0 Comments
کلیه مشکلات سخت افزاری سرور شامل خرابی قطعات قبل و یا در هنگام استفاده از سرور به عهده شرکت میباشد
لازم است مالک سرور از طریق ارسال تیکت شرکت را مطلع نماید تا در این زمینه اقدام نماید
شرکت با توجه به ساعت کاری در خارج از ایران در اسرع وقت و بدون دریافت هزینه نسبت به تعویض قطعات با قطعات نو اقدام مینماید.

مسئولیت اطلاعات هارد دیسک به عهده مالک سرور است و لازم است مالک سرور از اطلاعات خود همواره نسخه پشتیبان داشته باشد
اما تعویض هارد معیوب با هارد نو بدون دریافت هزینه انجام میشود

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.