چه زمانی میتوانم سرور اختصاصی ام را کنسل نمایم ؟

 September 2, 2014     0 نظر

اعلام زمان کنسل سرورهای اختصاصی باید بیش از 30 روز از تاریخ تمدید آن باشد

به درخواست هایی که کمتر از 30 روز ارسال میشود ترتیب اثر داده نخواهد شد و امور مالی و حسابداری قادر به حذف و کنسل سرویس شما نحواهند بود

لذا مشترک ملزم به پرداخت هزینه سیکل جدید خواهد بود

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.