چگونه میتوانم هزینه سرویس را در خارج از ایران پرداخت نمایم ؟

  • August 22, 2014
  • 0 Comments

امکان پرداخت هزینه سرویس ها و خدمات ایران وب هاست از طریق پرداخت پی پال برای افرادی که در خارج از ایران هستند امکان پذیر است

برای این منظور سرویس خود را سفارش دهید و در قسمت پرداخت انصراف دهید

سپس از طریق ایمیل به بخش مالی تقاضای پرداخت دلاری نمایید


این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.