مشکل برای وب سایت و ایمیل های میزبانی شده در خارج از کشور

  • December 27, 2022 by Ali Rafie

مشترکین محترم

- اختلال در پروتکل‌های امن مانند HTTPS بصورت گسترده وجود دارد.

- در برخی موارد ارتباطات داخلی کشور نیز مسدود و یا همراه با اختلال است.

این موضوع باعث شده است وب سایتهای مشتریان که در خارج از ایران است، دسترسی به وب سایت،کنترل پنل و ایمیل 

با قطعی مواجه باشد.

در صورت مواجه با این مشکل موضوع به سرویس دهنده اینترنت مرتبط میباشد.