اطلاعات حساب بانکی

در صورتی که از طریق حواله بانکی یا کارت به کارت وجهی را واریز فرمودید حتما باید از طریق ارسال تیکت واحد مالی را مطلع فرمایید

به دلیل مشابهت وجوه پرداختی در صورت عدم اطلاع رسانی تمدید سرویس انجام نخواهد شد
بانک ملی ایران شماره حساب :0216211037000

بانک ملی شماره شبا :IR12-0170-0000-0021-6211-0370-00

شماره کارت :6037997253397377
[ ارسال اطلاعات به واحد مالی ]