hello

اطلاعات مربوط به فاکتور و پرداخت

در رابطه با پرداخت و دریافت فاکتور به موارد زیر توجه فرمایید :

 • در صورتی که مایل هستید فاکتور رسمی دریافت نمایید باید اطلاعات زیر را از طریق تیکت به واحد مالی ارسال فرمایید:
  نام ثبت شرکتی - شناسه ملی شرکت - کد اقتصادی - آدرس رسمی شرکت - کدپستی - تلفن
 • از طریق زیر میتوانید فاکتور رسمی را پرداخت نمایید:
  از طریق پرداخت شتاب ( آنلاین با استفاده از کارتهای بانکی عضو شتاب ) - از طریق حواله به حساب شرکت

  بنابراین دریافت فاکتور رسمی پس از دریافت وجه فاکتور انجام میشود.
 • فاکتور رسمی شما بصورت تیکت  (‌از طریق ایمیل) برای شمارارسال میشود.
  بنابراین در بخش تیکت ها دنبال تیکت با موضوع فاکتور رسمی باشید.
 • گواهی ارزش افزوده معتبر همراه با فاکتور برای شما ارسال میگردد.
We'll never share your email with anyone else.