می توانیم ایمیل ارسال کنم اما ایمیل دریافت نمی کنم؟

 September 15, 2013     0 نظر

لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و میزان استفاده از ایمیل خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که بیش از حد مجاز  از فضای ایمیل خود استفاده نکرده اید ، در Cpanel دکمه Email Accounts کلیک کنید و تنظیمات را مشاهده کنید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.