• سال نو و بهار نو بر شما مبارک

  March 19, 2018 by Ali Rafie


 • نسیم نخستین روز فروردین ۱۳۹۷ که می وزد به دشت ها نوید سبزه و گل میدهد.
  خورشید اولین صبح بهاری بارقه های امید ر‌ا در فضا می افشاند.
  و بلبل شوریده دل که از پریشانی زمستان رها شده با چهچه آهنگین خود باغ را پر ترنم میکند.
  آنچه ما انسان ها میتوانیم در برابر این همه زیبایی بیافرینیم مهربانی ،نوع دوستی ،گذشت و دانستن قدر یکدیگر است.

  سال نو و بهار نو بر شما مبارک و ایران سر بلند و جاویدان باد.

  ایران وب هاست
  خدمات حرفه ای ثبت دامنه و اختصاص فضا
  www.irwebhost.com